Kontakty

Naša adresa: PTH s.r.o., Holubárska Revue, Nedbalova 3820/12, 949 01 Nitra, Slovenská republika
tel.:+421-948-542-599, E-mail: redakcia@holubarskycasopis.sk web: www.holubarskycasopis.sk
Šéfredaktor: Mgr. Mária Májeková, E-mail: sefredaktor@holubarskycasopis.sk
IČO: 50 179 187, DPH: 2120210664, IČ DPH: SK210210664

Pre bankový prevod použite údaje nižšie:
názov účtu: PTH,
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4601 7849,
číslo účtu: 29 4601 7849/1100 - Tatra Banka,

Redakcia

Časopis "Holubarska Revue" bude v predaji aj v niektorých predajniach s chovateľskými potrebami v Českej republike a na Slovensku. Zoznam predajcov

Predplatné

Holubársku Revue je možné objednať cez objednávkový formulár pod odkazom Objednávka. Predplatné na rok 2021 je 36Eur (vrátane DPH). Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom na: názov účtu: PTH, IBAN: SK44 1100 0000 0029 4601 7849, číslo účtu: 29 4601 7849/1100 - Tatra Banka. Je možné aj požiadať o zaslanie poštovej poukážky v objednávkovom formulári v políčku "Poznámka", ktorú Vám zašleme poštou.

Archív