Obchodné podmienky

Holubárska Revue ponúka predaj holubov cez svoj web portál za fixné ceny, ako službu chovateľom poštových holubov. Predaj holubov za fixné ceny môže prostredníctvom našich webových stránok realizovať každý, starší ako 18 rokov. Poplatok za umiestneného holuba na portál je 5Eur bez rozdielu, za akú cenu holuba/holubicu predajca ponúka. Administrátorovi webových stránok www.holubarskycasopis.sk dodá fotografiu ponúkaného holuba vo formáte .jpg, oskenovaný rodokmeň holuba vo formáte .jpg alebo .pdf a informácie o ponúkanom holubovi/holubici, ktoré uzná za vhodné. Taktiež je potrebné dodať číslo telefónu, kde ho môžu prípadní záujemci kontaktovať.
Maximálna dĺžka po ktorú bude holub/holubica ponúkaná na našich webových stránkach je 30 dní. Po tomto termíne bude ponúkaný holub z portálu odstránený.
Doručenie holuba/holubov zakúpených na našich webových stránkach je výlučná zodpovednosť predávajúceho.
Nové holuby v ponuke budú uverejňované vždy v nedeľu od 8.00 hod., aby mal každý rovnakú možnosť kúpiť si ponúkané holuby. Tento predaj je organizovaný na báze "kto skôr seje, ten skôr melie".
Každý predávajúci je povinný oznámiť administrátorovi webových stránok predaj konkrétneho holuba do 24 hodín od predaja a administrátor pridá ku konkrétnemu holubovi nápis "PREDANÝ".
Holubárska Revue je len sprostredkovateľom a nenesie žiadnu zodpovednosť za predávajúcu ani kupujúcu stranu.

Linky

V prípade, že má záujemca o ponuku holubov na predaj za fixné ceny o výrobu profesionálnych fotografií svojich holubov túto služby vykonáva (za veľmi prijateľnú cenu) p. Roman Rybiak, Photography&Design,
pigeon-rybiak@ukr.net, tel: +38-068-676-0047, ktorý vás bude informovať o potrebných podkladoch (zvládnuteľné aj fotoaparátom v mob. telefóne) a cenových reláciách.
Kvalita dodaných materiálov je výlučná zodpovednosť predajcu.

Podklady pre uverejnenie posielajte na e-mail: redakcia@holubarskycasopis.sk resp. prípadné otázky volajte na naše číslo +421-948-542-599 v čase od 9.00 do 18.00 hod.

Redakcia

Časopis "Holubarska Revue" bude v predaji aj v niektorých predajniach s chovateľskými potrebami v Českej republike a na Slovensku. Zoznam predajcov

Predplatné

Holubársku Revue je možné objednať cez objednávkový formulár pod odkazom Objednávka. Predplatné na rok 2020 je 27Eur (vrátane DPH). Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom na: názov účtu: PTH, IBAN: SK44 1100 0000 0029 4601 7849, číslo účtu: 29 4601 7849/1100 - Tatra Banka. Je možné aj požiadať o zaslanie poštovej poukážky v objednávkovom formulári v políčku "Poznámka", ktorú Vám zašleme poštou.

Archív