Zoznam predajcov Holubárskej revue

(pultový predaj)

Agrolens Čenkovce, Čenkovce 114, 930 39 Zlaté Klasy, SR

Vasholubnik.sk, Eduard Buček, OD Medvedzie, 027 44 Tvrdošín, SR

SUNK - Hradský, Komenského 239, 687 71 Bojkovice, ČR

Animal Majcichov - MVDr. František Krupan, Majcichov 124, 916 22 Majcichov, SR

JM Gas-Motlo Ján, Holubárske potreby, Udiča 718, SR

Redakcia

Časopis "Holubarska Revue" bude v predaji aj v niektorých predajniach s chovateľskými potrebami v Českej republike a na Slovensku. Zoznam predajcov

Predplatné

Holubársku Revue je možné objednať cez objednávkový formulár pod odkazom Objednávka. Predplatné na rok 2020 je 27Eur (vrátane DPH). Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom na: názov účtu: PTH, IBAN: SK44 1100 0000 0029 4601 7849, číslo účtu: 29 4601 7849/1100 - Tatra Banka. Je možné aj požiadať o zaslanie poštovej poukážky v objednávkovom formulári v políčku "Poznámka", ktorú Vám zašleme poštou.

Archív